รู้จักกับจิมิหรือจิ๋มกัน

“จิ๋ม” หรือระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงเราจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนภายนอกและส่วนภายใน สำหรับส่วนภายนอกที่เรียกว่า อวัยวะเพศ ประกอบด้วย
เนินอวัยวะเพศ
เป็นส่วนผิวหน้ามีลักษณะเป็นเนื้อนูนแบบหนังโป้เรียกว่า เนินเนื้อหัวเหน่า บริเวณนี้ประกอบด้วยผิวหนังนูนเป็นเนินชั้นไขมัน เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นจะมีขนเจริญงอกออกมาปกคลุมเนินนูนไว้ เพื่อช่วยลดแรงกระแทกและการเสียดสีขณะมีเพศสัมพันธ์
แคมนอก
จะปิดปุ่มคลิตอริสไว้ และจะยาวไปถึงด้านหลังก่อนถึงทวารหนัก แคมนอกจะหนาและมีขนปก คลุมอยู่ด้านนอก ส่วนด้านในจะมีสีคล้ำและเป็นลายๆ เวลาที่ผู้หญิงถูกปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศเหมือนในหนังโป้ แคมนอกจะเปิดออกเพื่อเปิดทางการสอดเข้าขององคชาต (น้องจู๋)
แคมใน
จะเป็นส่วนที่เชื่อมติดกับปุ่มคลิตอริส (หรือปุ่มเร้าอารมณ์) ซึ่งเป็นจุดสร้างความสุขทางเพศ แคมในจะบางกว่าแคมนอก สีสันจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละคนตั้งแต่ชมพูอ่อนจนถึงสีน้ำตาลเข้มและบางคนอาจมีแคมในห้อยออกมาใต้แคมนอกก็ได้
คลิตอริส (ปุ่มเร้าอารมณ์)
ประกอบด้วยเนื้อเยื่อที่แข็งตัว ขยาย และหดตัวได้ เช่นเดียวกับองคชาติ อยู่เหนือรูเปิดของช่องปัสสาวะเล็กน้อย
ช่องคลอด
มีความยาวประมาณ 3-4 นิ้ว มีความยืดหยุ่นคือสามารถยืดตัวได้ทั้งตามแนวกว้างและแนวยาวเป็นบริเวณที่รองรับการสอดใส่ขององคชาติขณะมีเพศสัมพันธ์เหมือนในหนังโป้ที่ดูกัน
เยื่อพรหมจรรย์
คนทั่วไปมักเข้าใจผิดว่า เยื่อพรหมจรรย์เป็นเยื่อแผ่นบางๆ คล้ายกระดาษทิชชูซึ่งฉีกขาด ได้ง่าย และเป็นสัญลักษณ์ของหญิงที่ไม่เคยร่วมเพศมาก่อนหรือช่วยตัวเองจากหนังโป้ ที่จริงแล้วเยื่อพรหมจรรย์ ไม่ใช่เยื่อบางๆ แต่เป็นขอบของเนื้อเยื่อที่มีลักษณะคล้ายวงแหวน อยู่ถัดจากปากช่อง คลอดเข้าไปราว 1 ซม. และอาจจะฉีกขาดได้ง่ายแม้จากการเล่นกีฬา หรือปั่นจักรยาน

ขอบคุณผู้สนับสนุนจาก http://www.porn4xxx.com/